Open site navigation

TENI x UCD x UCDSU

TENI consultation on UCD Gender Identity and Expression Policy and Guidelines

UCD's LGBTI Sub-Group in conjunction with the Equality, Diversity and Inclusion Unit has initiated a review of the policy and guidelines to gather comprehensive data as to how the policy and guidelines are working from the perspective of trans and non-binary staff and students in UCD.


To support this review, Transgender Equality Network Ireland (TENI) is leading a focus group for trans and gender non-binary staff and students from UCD .

If you are a trans or gender non-binary staff member or student at UCD, we would be delighted to hear your perspective on how the UCD Gender Identity and Expression Guidelines have been implemented.


For more information and to register: https://bit.ly/3mHIyPN


Comhairliúchán TENI ar Pholasaí agus Treorlínte Fhéiniúlacht agus Nochtadh Inscne UCD


Tá tús curtha ag Foghrúpa LADTI+ UCD i gcomhréir leis an Aonad Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimshithe le hathbhreithniú a dhéanamh ar na polasaithe agus treorlínte sin le sonraí cuimsitheach a bhailiú faoi mar atá ag éirí leis na polaisithe agus treorlínte ó dhearcadh mac léinn agus ball foirne trasinscneach agus neamh-dhénartha.


Chun tacú leis an athbhreithniú seo, tá Transgender Equality Network Ireland (TENI) ag stiúradh fócasghrúpa dó mhic léinn trasinscneacha agus neamh-dhénartha ó UCD.


Más mac léinn nó ball foirne trasinscneach nó neamh-dhénartha thú, bheadh ríméad orainn do thuairim a fháil maidir le feidhmiú na dTreorlínte Fhéiniúlacht agus Nochtadh Inscne UCD.


Le tuilleadh eolais agus clárú: https://bit.ly/3mHlyPN